Uneto-vni

SEI-large

 

 

Aarding   

Aarding is het geleidend verbinden van metalen of de geleidende behuizing van een elektrisch apparaat aan aarde. Hiermee kan onder andere worden bereikt dat er geen ongewenste elektrische spanning op het apparaat komt te staan als het apparaat een geleidende behuizing heeft.

GrondAardeMoet mijn  Elektrische Installatie geaard zijn 

De aardleiding zorgt ervoor dat de elektriciteit via de aarde wegvloeit in geval van een defect.
Ondeugdelijke aarding is onzichtbaar en wordt pas ontdekt als er iets fout gaat.
De wasmachine bijvoorbeeld blijft het gewoon doen als de aardedraad loszit of ontbreekt .  
Dan stroomt de elektriciteit niet weg via de aarde maar b.v. via het menselijk lichaam.
Omdat vocht een goede geleider is van elektriciteit, moet men vooral oppassen in een vochtige omgeving, zoals de badkamer, keuken, garage, kelder en schuur.
De weerstand van de aarde moet zo laag mogelijk zijn: ≤ 1,78Ω of bij een Aardlekschakelaar 167Ω.
Uw erkende installateur Allround van der Kroon heeft apparatuur om de aarde te meten.
Is De Elektrische Installatie geaard aan de Waterleiding
Bij oudere huizen kan het voorkomen dat de elektrische installatie is geaard via de waterleiding. 
Door toepassing van (niet-geleidende) kunststof waterleidingbuizen is deze manier van aarding onbruikbaar geworden en kunnen er zich levensgevaarlijke situaties voordoen.

Oplossing : De aardleiding aansluiten via een speciale koperen pen (aardelektrode) in de grond. Deze pen staat door middel van een vertinde, koperen draad in de meterkast in verbinding met de elektrische installatie.

Allround van der kroon heeft de apparatuur om een aardpen te slaan en om deze door te meten.

Het is aan te raden om eens in de 10 jaar de goede werking van de aardelektrode te laten controleren door een erkend elektrotechnisch installateur