Uneto-vni

SEI-large

 

 

sei-crInstallateur

In het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid. In het erkenningen register is een installatiebedrijf te selecteren op een achttal vakgebieden of vakdisciplines. De vakgebieden zijn zo gekozen dat nagenoeg het gehele vakgebied wordt afgedekt. In het register is te selecteren op deze vakgebieden en in combinatie met een postcode range vindt u de installateur bij u in de buurt die gespecialiseerd is.

Het verschil tussen eeen installateur en een erkend installateur is dat de erkende installateur aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen moet voldoen. Ook moet een erkend installateur over voldoende vakkennis beschikken(diploma's), voldoen aan hoge kwaliteitseisen en moet bij oplevering van zijn werk controleren d.m.v. meetapparatuur.
Daarbij wordt zijn werk regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.
kortom een veilig gevoel.

SEI

Allround van der Kroon

heeft de volgende SEI-erkenningen[4]

Erkenningen
nr erkenning technisch beheerder
E18439 EVI Elektro laagspanningsinstallaties F.A.H.M. van der Kroon
G18439 EVI Gasinstallaties F.A.H.M. van der Kroon
V18439 EVI Verwarmingsinstallaties F.A.H.M. van der Kroon
W18439 EVI Watertechnische installaties F.A.H.M. van der Kroon
     
Klik hier om naar de SEI website te gaan